"Послуги, що надаються в КП "Центр ПМСД №3 ПМР" за Програмою медичних гарантій НСЗУ"


У вас немає плагіна PDF, але ви можете завантажити PDF-файл


Послуги, що надаються в КП

1. Проведення клінічної оцінки стану пацієнта/пацієнтки з позитивним результатом проведеного скринінгу психічних розладів на первинному рівні надання медичної допомоги (за інформованої згоди пацієнта/пацієнтки):

a. оцінка стану фізичного здоров’я (фізикальне обстеження, диференціальна діагностика);

b. оцінка психічного статусу пацієнта/пацієнтки, спрямованої на виявлення психічних і неврологічних розладів (ПНР), а також оцінка психічного статусу дітей, спрямованих на виявлення емоційних, поведінкових розладів, насильства (фізичного, сексуального, емоційного, занедбаності та інших форм жорстокого поводження).

2. Направлення на проведення лабораторних та інструментальних досліджень (крім, включених у специфікації пакета «Первинна медична допомога») з метою диференціальної діагностики та виключення ПНР, асоційованих із фізичним здоров’ям.

3. Скерування пацієнта/пацієнтки (за згодою) до лікаря-психіатра для діагностики, встановлення діагнозу та для надання рекомендацій з лікування у випадку наявності у пацієнта/пацієнтки ПНР за результатами оцінки його/її психічного статусу.

4. Оцінка соціального статусу, соціальних проблем, пов’язаних із виявленими психічними розладами у пацієнта/пацієнтки, та визначення його/її потреб у соціалізації та соціальній реабілітації.

5. Складання плану ведення та лікування пацієнта/пацієнтки з виявленими та встановленими раніше розладами в межах компетенції сімейного лікаря, який пройшов відповідну підготовку із ведення пацієнтів з ПНР.

6. Надання пацієнту/пацієнтці першої психологічної допомоги.

7. Застосування психосоціальних (психоосвіти, роботи з психосоціальними стресогенними чинниками, сприяння участі у повсякденній діяльності та інше), а також фармакологічних та поведінкових втручань.

8. Формування прихильності пацієнта/пацієнтки до лікування, першої психологічної допомоги, у тому числі із залученням соціальних служб у громадах, волонтерів, які надають допомогу щодо психічного здоров'я, та психосоціальної підтримки.

9. Моніторинг лікування та контроль за виконанням плану спостереження та лікування.

10. Забезпечення супроводу пацієнта/пацієнтки з ПНР.

11. Скерування пацієнта/пацієнтки, за відсутності позитивної динаміки у його/її стані після застосування психосоціальних, фармакологічних та поведінкових втручань до лікаря-психіатра або лікаря-психіатра дитячого, та/або лікаря-психолога, та/або лікаря-психотерапевта, та/або лікаря-нарколога, та/або лікаря-невролога, та/або лікаря-невролога дитячого та взаємодія з ними.

12. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань в інші заклади охорони здоров'я для надання їм спеціалізованої медичної допомоги та інших медичних послуг.

13. Надання своєчасної невідкладної медичної допомоги при виникненні станів, що загрожують життю і виникли під час надання медичних послуг пацієнту/пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття, в тому числі для транспортування пацієнту/пацієнтці для стаціонарного психіатричного лікування.

14. Психологічна підтримка членів родини та/або законних представників, та/або осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою, а також навчання його/її техніці самодопомоги.

15. Інформування та роз’яснення членам родини та/або законним представникам, та/або особам, які здійснюють догляд за пацієнтом/пацієнткою, про проблеми з психічним здоров’ям пацієнта/пацієнтки та вплив близького оточення на одужання родича.